Author: ewaboguszewska

:born 24 years ago in Poland :student of University of Art, Poznań

Obraz obok obrazu / 24.06.2018

Obraz-obok-obrazu

W ujęciu najbardziej podstawowym określnik „obok” rozumiemy zazwyczaj jako: poza kimś lub czymś, odrębny, istniejący inaczej… Ale istnieją konteksty, pozwalające odczytać go jako na przykład: bliski, sąsiedzki, wspólny dla miejsca i/lub czasu, podobny… Wobec wieloobrazowości świata i w twórczym odnoszeniu się do niej — wspólna właśnie — wystawa prac malarskich i rzeźbiarskich realizacji młodych autorek i autorów może zawierać i oferować oba te zbiory znaczeń, w różnym przeplocie wzajemnych odniesień, do których rozpoznania.

Advertisements